menusearch
soroushnia.com
جستجو
افزایش اعتماد به نفس با ای اف تیافزایش اعتماد به نفس با ای اف تی افزایش اعتماد به نفس با ای اف تی  ای اف تی چیست و چطور تمرین ای اف تی انجام بدم ای اف تی چیست و چطور تمرین ای اف تی انجام بدم ای اف تی چیست و چطور تمرین ای اف تی انجام بدم    آموزش جامع ای اف تی با انور سروش نیا آموزش جامع ای اف تی با انور سروش نیا آموزش جامع ای اف تی با انور سروش نیا حس خوب با ای اف تی توسط انور سروش نیاحس خوب با ای اف تی توسط انور سروش نیا جهت شنیدن و مشاهده نظر یکی از دوستان شرکت کننده در دوره 21 روزه آموزش ای اف تی در خصوص حس خوب با ای اف تی توسط انور سروش نیا روی لینک زیر کلیک نمائید.  ای اف تی رهایی از وابستگی با انور سروش نیا ای اف تی رهایی از وابستگی با انور سروش نیا
جهت شنیدن و مشاهده نظر یکی از دوستان شرکت کننده در دوره 21 روزه آموزش ای اف تی در خصوص  رهایی از وابستگی با انور سروش نیا  روی لینک زیر کلیک نمائید.
ای اف تی طلاق همیشه انتخاب بدی استای اف تی طلاق همیشه انتخاب بدی است طلاق همیشه انتخاب بدی است... ولی گاهی برای پرهیز از آسیب های بدتر ناشی از ماندن، باید آنرا انتخاب کرد... تمرینات ای اف تی، ابزار مناسبی برای خانه تکانی ذهن استتمرینات ای اف تی، ابزار مناسبی برای خانه تکانی ذهن است تمرینات ای اف تی، ابزار مناسبی برای خانه تکانی ذهن است ای اف تی سال های کودکی شما چه گونه گذشت؟ای اف تی سال های کودکی شما چه گونه گذشت؟ سال های کودکی شما چه گونه گذشت؟
بخشی از تمرینات و ضربات ای اف تی، مرتبط با وقایع دوران کودکی ماست... (چون ریشه مسائل امروز ما، خیلی وقتا برمیگرده به دوران کودکی ما!)