menusearch
soroushnia.com
جستجو
ای اف تی با همسرم دعوام شدای اف تی با همسرم دعوام شد من امشب با همسرم دعوام شد. بهم گفت خونه پدرت مونده بودی. منم بهش گفتم همه میدونن که من ازت سرم . میخواهی برگردم خونه بابام ببینی چه خواستگارهایی برام میاد. من چطوری واسه خودم و همسرم ای اف تی انجام بدم. ای اف تی وقتمو با گوشی میگذرونم ای اف تی وقتمو با گوشی میگذرونم آقای سروش نیا ببخشید در تمرین ای اف تی اگه جنبه ب ذهنم نیاد چیکار باید بکنم؟ و این ک من اصلا تمرکز ندارم حین درس خوندن و یا اصلا حوصله ندارم ک درس بخونم. چیکار باید بکنم؟ و چون خیلی وقتمو با گوشی میگذرونم چشم هام ضعیف تر و ضعیف تر میشه چیکار کنم؟ ای اف تی وقتمو با گوشی میگذرونم و وابستگی به گوشی دارم رو چطوری انجام بدم. انور سروش نیا کتاب ویتامین آرزوها انور سروش نیا کتاب ویتامین آرزوها انور سروش نیا کتاب ویتامین آرزوها ای اف تی و حس عالی و موفقیت با انور سروش نیاای اف تی و حس عالی و موفقیت با انور سروش نیا جهت شنیدن و مشاهده نظر یکی از دوستان شرکت کننده در دوره 21 روزه آموزش ای اف تی در خصوص ای اف تی و حس عالی و موفقیت با انور سروش نیا روی لینک زیر کلیک نمائید.


ای اف تی و قانون جذب با انور سروش نیاای اف تی و قانون جذب با انور سروش نیا شما هم میتونید با آموزش ای اف تی همراه باشید و هماهنگ با ای اف تی و قانون جذب در مدار جذب آرزوها قرار بگیرید. 09330604800

ای اف تی و حس عالی و جذب عالی با انور سروش نیاای اف تی و حس عالی و جذب عالی با انور سروش نیا جهت شنیدن و مشاهده نظر یکی از دوستان شرکت کننده در دوره 21 روزه آموزش ای اف تی در خصوص ای اف تی و حس عالی و جذب عالی با انور سروش نیا روی لینک زیر کلیک نمائید. ای اف تی و حس خوب با انور سروش نیاای اف تی و حس خوب با انور سروش نیا ای اف تی و حس خوب با انور سروش نیا - شما هم میتونید حس خوب و جذب خوب داشته باشید 09330604800

 ای اف تی و زندگی بهتر با انور سروش نیا ای اف تی و زندگی بهتر با انور سروش نیا شما هم میتونید با آموزش ای اف تی همراه باشید و هماهنگ با ای اف تی و زندگی بهتر با انور سروش نیا در مدار جذب قرار بگیرید. 09330604800